Historia Meksyku


Dla dociekliwych osób polecamy zapoznanie się z historią kraju, do którego się wybieramy. W tym przypadku jest to Meksyk. Dzięki temu od podszewki będziemy w stanie poznać jego rozwój, kulturę i obyczaje. Jak zapewne większości wiadomo z lekcji historii, Meksyk był silnie związany z cywilizacjami Azteków i Majów. Dokładny ich opis będzie później, ale warto tutaj nadmienić, że za czasów owych cywilizacji i bezpośredni wpływ na nie miała kultura olecka. To po niej zarówno Meksyk, jak i później inne kraje odziedziczyły kalendarz indiański, rzeźby głów czy pismo hieroglificzne. Tereny, na których później powstanie duże były wówczas można powiedzieć polem bitew. Poszczególne ludy i plemiona ścierały się i walczyły ze sobą o prymat na tym terenie. Należały do nich głównie Olmekowie, Zapotekowie, Mistekowie i najbardziej waleczne z nich – plemię Azteków. Na przełomie XV i XVI wieku podbijali oni dotąd, aż w końcu opanowali prawie cały Meksyk. Zbudowali wielkie i silne imperium ze stolicą w Tenochtitlan. Okres ten był także czasem rozwoju innej silnej cywilizacji – Majów, która zasiedliła południowe tereny Meksyku. Imperium Azteków zostało jednak o dziwo szybko i gładko podbite przez hiszpańskich konkwistadorów. Po tym wydarzeniu na terenie Meksyku zaczęło powstawać wicekrólestwo Hiszpanii. Na początku głównym celem była eksploatacja kolonii przy wykorzystywaniu Indian – ciężko pracujących i poddawanych przymusowej chrystianizacji. Hiszpańskie rządy w Meksyku ciągnęły się przez trzy stulecia, a swoją formą przypominały tyranię – pod niemal każdym aspektem były bezwzględne. Jako przykład może posłużyć fakt, iż za „ery hiszpańskiej” nastąpił siedmiokrotny spadek populacji Indian żyjących na tym terenie.

W roku 1821 Meksyk wyrwawszy się z hiszpańskiego jarzma, uzyskał niepodległość i ogłosił się republiką, a 3 lata później uchwalono konstytucję republiki federalnej. W 1845 roku Stany Zjednoczone zajęły terytorium Teksasu, co doprowadziło do wojny meksykańsko – amerykańskiej przegranej przez Meksyk. Na mocy traktatu pokojowego w Guadelupe Hidalgo, władze Meksyku zobowiązały się oddać swoje terytoria na północy (Wyoming, Utah, Teksas, Arizona, Kolorado, Kalifornia). W 1857 roku wybuchła wojna domowa, która miała związek z bardzo liberalną konstytucją Meksyku. Około pół wieku później rozpoczęła się rewolucja meksykańska, której podstawą był ruch chłopski. Wcześniej natomiast obalono prezydenta Porifirio Diaza. W 1917 roku uchwalono nową konstytucję i powołano do życia partię, która obecnie nosi nazwę Partii Instytucjonalno – Rewolucyjnej. Przez długie lata sprawowała ona faktyczną władzę w Meksyku i przeprowadziła szereg ważnych reform.


Meksyk

Stolica, a jednocześnie największe miasto w Meksyku o urozmaiconej kulturze jest warne poznania, dlatego poczytaj o nim więcej...

Guadalajara

Jest drugim co do wielkości miastem Meksyku, a także, dzięki swoim tradycjom, głównym centrum kulturowym tego kraju...

Monterrey

Zamieszkiwane przez około 1,7 mln osób, jest to miasto nowocześnie uprzemysłowione, a także stanowi ważny punkt biznesowy meksyku...